Imatge

MOSTRA D’ENTITATS 2013 DE SVH

Anuncis
By assembleasvh Posted in General

VECINOS DE SANT VICENÇ “OCUPAN”

En respuesta a la situación de desempleo, precariedad y exclusión social generada por la banca y la especulación inmobiliaria, una serie de personas de distintas edades, entre los 2 y 50 años, en situación de necesidad y extrema pobreza, hemos decidido ocupar un bloque de viviendas, propiedad de la banca, para dar respuesta a dichas necesidades, reivindicando el derecho a la dignidad, con todo lo que ello conlleva:

 

– Que el dinero público inyectado a los bancos no sea para tapar sus deudas, sino que se destine a las personas que no puedan cubrir sus necesidades básicas tales como:

 

·        Derecho a una vivienda.

·        Que ninguna persona, ya sea niño o anciano, no pase hambre en nuestro pueblo.

·        Derecho a la Salud Pública.

·        Derecho a una Educación y a un trabajo digno.

 

– Que por parte del ayuntamiento no se permita ningún desalojo en Sant Vicenç dels Horts.

 

– Que no se permita que haya ninguna vivienda vacía, mientras se estén haciendo desahucios a personas sin recursos económicos, para que los bancos especulen con ellos.

 

Por todo esto, nuestro objetivo es conseguir un alquiler social basado en la economía de cada persona, para cubrir las necesidades básicas de vivienda.

 

* Este manifiesto ha llegado a nosotros por parte de unos VECINOS de SVH que están ocupando un bloque de viviendas que pertencen a la banca.

By assembleasvh Posted in General

CHARLA – DEBATE: DESOBEDIENCIA CIVIL

Os invitamos a participar en una charla-debate donde intentaremos explicar como se puede protestar contra la injusticia social, desobedenciendo leyes que no son justas o legítimas, de forma no violenta.

 

La charla irá a cargo de Gabriela Serra.

Gabriela Serra ha participado de forma activa en diferentes movimentos pacíficos, como la campaña anti-OTAN o las Brigadas de Paz de Guatemala. Ha presidido la Federación Catalana de ONG para el Desarrollo y ha sido activista en movimentos antiglobalización.


By assembleasvh Posted in General
Imatge

XERRADA – DEBAT: DESOBEDIÈNCIA CIVIL

 

Us invitem a participar a una xerrada-debat on intentarem explicar com es pot protestar contra la injustícia social, desobeïnt lleis que no són justes o legítimes, de forma no violenta.

 

La xerrada anirà a càrrec de Gabriela Serra.

Gabriela Serra ha participat de forma activa a diferents moviments pacífics, com la campanya anti-OTAN o les Brigades de Pau de Guatemala. Ha presidit la Federació Catalana de ONG per al Desenvolupament i ha sigut activista a moviments antiglobalització.

 

 

By assembleasvh Posted in General

COMITÈ DE VAGA 14N SVH

Dirigit a totes les organitzacions, entitats, associacions i veïns/es de Sant Vicenç dels Horts.


Actualment ens trobem en una situació greument complicada, en una autèntica situació de guerra social degut a la implementació de  polítiques neoliberals al nostre país que han produït que els ciutadans assumeixin com a propi un deute que no els correspon. Es tracta d’un deute il·legítim i odiós que només ha beneficiat al sistema financer i a la capa més alta de la població, la dels poderosos.


Degut a això els treballadors/es estem patint una forta agressió, amb la retallada dels nostres drets socials i laborals com són la precarització dels serveis públics bàsics d’ Educació, Sanitat i Serveis Socials (pilars fonamentals de l’ “Estat del Benestar” ), retallades de sous, un dels aturs més alts de tota la història de l’anomenada democràcia, desnonaments diaris ( gent expulsada injústament de casa seva ), acomiadaments massius i enduriment de les condicions laborals per culpa d’una legislació laboral cada cop més regressiva, creixement de la pobresa ( en torn al 30% a Catalunya )… etc.


Es per això que creiem convenient que ens organitzem per poder crear un front comú en el qual lluitem per recuperar els drets que ens pertoquen i deixar de ser passius davant un sistema que ens anul·la com a persones, el capitalisme.


Aquests són alguns dels motius pels quals us convidem a tots i totes el proper 24 d’octubre a les 19:00h a la biblioteca del Narcís Lunes per organitzar-nos davant la imminent Vaga General del 14 de Novembre . No podem romandre indiferents, hem d’organitzar – nos, lluitar i construir un nou model de sistema per als treballadors/es i el poble.

 

Volem destacar que la Vaga es farà simultaneament als països més afectats per la politica econòmica de la Troika: Espanya, Xipre, Malta, Portugal i Grècia


 Us esperem.

 

——

 

 

Dirigido a todas las organizaciones, entidades, asociaciones y vecino/as de Sant Vicenç dels Horts.

Actualmente nos encontramos en una situación gravemente complicada, en una auténtica situación de guerra social debido a la implementación de políticas neoliberales en nuestro país que ha producido que los ciudadanos asuman como propia una deuda que no les corresponde. Se trata de una deuda ilegítima y odiosa que sólo ha beneficiado al sistema financiero y a la capa más alta de la población, la de los poderosos.


Debido a ello los trabajadores/as estamos sufriendo una fuerte agresión con los recortes de nuestros derechos sociales y laborales, como es la precarización de los servicios públicos de Educación, sanidad y servicios sociales (pilares fundamentales del “Estado de Bienestar”), bajada de salarios, uno de los paros más altos en la historia de la llamada democracia, deshaucios diarios ( gente expulsada de su casa injústamente ), despidos masivos y endurecimiento de las condiciones de trabajo por culpa de una legislación laboral cada vez más regresiva, crecimiento de la pobreza ( en torno a un 30% en Catalunya )… etc.


Es por esto que creemos conveniente que nos organicemos para poder crear un  frente común en el cual luchemos para recuperar los derechos que nos pertenecen y dejar de ser pasivos ante de un sistema que nos anula, el capitalista.


Estos son algunos de los motivos por los que os invitamos a todos y todas el próximo 24 de octubre a las 19:00 en la biblioteca del Narcis Lunes para poder organizarnos ante la inminente Huelga General del 14 de Noviembre. No podemos permanecer indiferentes, debemos luchar y construir un nuevo modelo de sistema para los trabajadores/as y  pueblo.

 

Queremos destacar que la Huelga se realizará simultaneamente en los paises más afectados por la política económica de la Troika: España, Chipre, Malta, Portugal y Grecia


Os esperamos.

By assembleasvh Posted in General

COMUNICAT EN RESPOSTA AL PLE EXTRAORDINARI DE SVH DEL 31/07/2012

En relació a la pintada apareguda a la façana del restaurant Cal Sagristà el passat mes de Juliol l’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts vol manifestar el següent:

  1. La nostra completa desvinculació d’aquest acte com ja va quedar palés al comunicat que vam penjar a la nostra pàgina web. L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts està radicalment en contra d’aquest tipus d’actes tal com demostra la seva trajectòria com a col·lectiu.
  2. La nostra profunda indignació amb l’actuació de l’actual equip de Govern municipal que no ha respectat un dels pilars fonamentals de l’Estat de dret burgés que diuen defensar: la pressumpció d’innocència. És impresentable que s’intenti criminalitzar un col·lectiu que mai ha utilitzat aquestes reprobables formes d’actuació i que, a més, es faci sense proves. És curiòs comprovar com existeix una doble vara de mesurar per als partits polítics que formen l’equip de Govern municipal i per a la nostra assemblea: mentre el nostre col·lectiu es criminalitzat injustament i sense proves, partits com CiU i ICV han practicat la violència física contra manifestants pacífics quan han sigut titulars de la conselleria d’interior del Departament de la Generalitat sense que els seus representants a Sant Vicenç dels Horts hàgin condemnat aquests actes.
  3. El nostre radical desacord amb la política seguida pel regidor d’ocupació, Josep Sagristà, que va boicotejar la vaga dels treballadors/es en lluita pels seus drets laborals obrint el seu negoci el dia de la Vaga General sense tenir en compte les responsabilitats associades al seu càrrec de servidor públic. És important assenyalar que l’únic resultat que ha tingut la reforma laboral que va motivar la Vaga General del 29 de Març ha estat la precarització de les condicions laborals de la classe treballadora i en absolut ha servit per crear llocs de treball: les contractacions indefinides a temps complet han baixat un 10,9 % i l’atur durant aquest mes d’Agost s’ha incrementat en 500.000 persones en relació al mes d’Agost de l’any passat. Arribats a aquest punt, continuem reiterant la nostra demanda de dimissió del senyor Josep Sagristà de la manera que hem fet fins ara: fent ús del nostre dret a la llibertat d’expressió sense utilitzar cap mena d’amenaces, formes i mètodes amb els quals estem radicalment en contra.

Atentament

Assemblea d’Indignats/des de Sant Vicenç dels Horts, Setembre del 2012.

 

 

En relación a la pintada aparecida en la fachada del restaurante Cal Sagristà el pasado mes de Julio la Asamblea de Indignados de Sant Vicenç dels Horts quiere manifestar lo siguiente:
1. Nuestra completa desvinculación de este acto como ya quedó patente al comunicado que colgamos en nuestra página web. La Asamblea de Indignados de Sant Vicenç dels Horts está radicalmente en contra de este tipo de actos tal como demuestra su trayectoria como colectivo.
2. Nuestra profunda indignación con la actuación del actual equipo de Gobierno municipal que no ha respetado uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho burgués que dicen defender: la presunción de inocencia. Es impresentable que se intente criminalizar un colectivo que nunca ha utilizado estas reprobables formas de actuación y que, además, se haga sin pruebas. Es curioso comprobar como existe una doble vara de medir para los partidos políticos que forman el equipo de Gobierno municipal y para nuestra asamblea: mientras nuestro colectivo se ha criminalizado injustamente y sin pruebas, partidos como CiU e ICV han practicado la violencia física contra manifestantes pacíficos cuando han sido titulares de la consejería de interior del Departamento de la Generalitat sin que sus representantes en Sant Vicenç dels Horts hayan  condenado estos actos.
3. Nuestro radical desacuerdo con la política seguida por el regidor de ocupación, Josep Sagristà, que boicoteó la huelga de los trabajadores/as en lucha por sus derechos laborales abriendo su negocio el día de la Huelga General sin tener en cuenta las responsabilidades asociadas a su cargo de servidor público. Es importante señalar que el único resultado que ha tenido la reforma laboral que motivó la Huelga General del 29 de Marzo ha sido la precarización de las condiciones laborales de la clase trabajadora y en absoluto ha servido para crear puestos de trabajo: las contrataciones indefinidas a tiempo completo han bajado un 10,9 % y el paro durante este mes de Agosto se ha incrementado en 500.000 personas en relación al mes de Agosto del año pasado. Llegados a este punto, continuamos reiterando nuestra demanda de dimisión del señor Josep Sagristà de la manera que hemos hecho hasta ahora: haciendo uso de nuestro derecho a la libertad de expresión sin utilizar ningún tipo de amenazas, formas y métodos con los cuales estamos radicalmente en contra.
Atentamente
Asamblea de Indignados/desde Sant Vicenç dels Horts, Septiembre del 2012.

By assembleasvh Posted in General

COMUNICAT

L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts es desvincula completament de les pintades que han aparegut a la façana de Cal Sagristà

By assembleasvh Posted in General

RIFA INDIGNADA

Sorteo de cena+desayuno+comida para 2 personas+libro del 15M. Contacto para premiados assembleasvh@gmail.com o todos los lunes a las 19:00 en la Plaça de la Vila (Ayuntamiento)

 

By assembleasvh Posted in General

Lista de políticos imputados por corrupción y que a pesar de todo están presentes en la política:

Nombre (Partido político), Ciudad, Caso / motivo de la IMPUTACIÓN

1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho.
6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.
7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.
9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla.
10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia
11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei
15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya
16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios
17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.
18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.
24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio.
32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación
33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios
34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios
35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal
37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación
38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc.
47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral
48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular
49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación
51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación
52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación
53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación
54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación
55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos
60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
65- Mustafá Aberchán (CpM) Melilla, IMPUTADO delito electoral
66- Juan Enciso (PAL), El Ejido, Almería, IMPUTADO operación poniente
67- Antonio Asín (PSOE) Mallén, Zaragoza, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
68- Angel Vadillo (PSOE) Alburquerque, Badajoz, IMPUTADO prevaricación, tráfico de influencias, y ordenación contra el territorio
69- Juan Carlos Benavides (CA), Almuñecar, Granada, IMPUTADO malversación y delitos contra ordenación del territorio
70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
71- José Dimas Martín (PIL), Teguise, Lanzarote, IMPUTADO corrupción urbanística
72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
73- Isaac Valencia (Coal. Canaria) Orotava, Canarias, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, tráfico influencias
74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
82- Miguel Zerolo (Coal. Canaria) Parlamento Autonómico Tenerife, IMPUTADO prevaricación, malversación, cohecho
83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
84- Pedro Torrejón (CPCI) Ciempozuelos, Madrid, IMPUTADO blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental
85- Fernando Muguruza (ACAI) Castro Urdiales, Cantabria, IMPUTADO prevaricación
86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
87- María Elía Blanco (PSOE) Plasencia, IMPUTADA delito en adjudicación de obras
88- Teresa Roca (PSOE) Moraleja, Cáceres, IMPUTADA prevaricación
89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
91- Dionisio Muñoz (PSOE) Melilla, IMPUTADO delito electoral, falsedad documental, obstrucción a la justicia
92- María José Lara Mateos (PSOE) Grazalema de la Sierra, Cádiz, IMPUTADA corrupción urbanística por cobro de comisiones
93- Miguel Uroz (PSC) Querol, Tarragona, IMPUTADO corrupción urbanística, tráfico de influencias, uso de inf. privilegiada
94- Manuel Vallejo (PSOE) Quesada, Jaén, CONDENADOe inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia.
95- Pedro Clavero Salvador (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
96- Francisco Javier Maldonado (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
97- Antonia Muñoz (IU) Manilva, Málaga, IMPUTADA contratar presuntamente en el Ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y a 57 familiares de estos; incluidos varios familiares suyos
98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
102- Josep Marí Ribas (PSOE) Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, IMPUTADO cobro de comisiones en adjudicación de obras
103- José Alberto González Reverón (Coal. Canaria) Arona, Tenerife, IMPUTADO presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra
104- Juan José Dorta (PSOE) Los Vinos, Tenerife, IMPUTADO prevaricación y delitos medioambientales
105- Macario Benítez (PSOE) El Rosario, Tenerife, IMPUTADO delitos urbanísticos
106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
108- David Valadez (PSOE) Estepona, Málaga, IMPUTADO por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios
109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
110- Francisco Muñoz (PSOE) Torrox, Málaga, IMPUTADO delito urbanístico
111- Cristobal Torreblanca (PSOE) Almogía, Málaga, IMPUTADO prevaricación
112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
113- José Manuel Martín Alba (Independiente) Alhaucín, Málaga, IMPUTADO prevaricación
114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
116- José Ignacio Crespo (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
117- Manuel Reina (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
118- Ruyman García (PSC) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO prevaricación, malversación, tráfico de influencias
119- Ana Lupe Mora (PSC) El Rosario, Tenerife, IMPUTADA prevaricación, tráfico de influencias (caso Varadero)
120- Juan Vera (Conv. por Andalucía) Tolox, Málaga, IMPUTADO delitos urbanísticos
121- Enrique Bolíns (BOLI) Benalmádena, Málaga, IMPUTADO concesión de licencias ilegales
122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
126- Ernesto Silva (Foro Andaluz) Villanueva de la Concepción, Málaga, IMPUTADO cohecho
127- Manuel González Jarana (PSOE) El Cuervo, Sevilla, IMPUTADO por prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor

Bonus:

RELACIÓN DE POLITICOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN EXCLUIDOS POR SU PARTIDO
Jesús Javier García García (UPyD) Seseña Toledo, IMPUTADO por cohecho EXCLUIDO por su partido.
Antonio Martín Lara, actualmente detenido, ha sido expulsado del PSOE, partido en el que militaba como tránsfuga tras haber pasado por el PP y el GIL.

Actes

Juny 2012

Maig 2012

Abril 2012

Març 2012

Febrer 2012

Gener 2012

Desembre 2011

Novembre 2011

Octubre 2011

Setembre 2011

Juliol 2011

Juny 2011

By assembleasvh Posted in General

Xerrada Reforma Laboral i Participació Activa Vaga General 29M a Sant Vicenç

Hola a tothom,

Us convoquem  el pròxim dilluns 26 de març a les 19:00 h. a la Bibiloteca Narcís Lunes (Jacint Verdaguer, 148, barri de Can Ros) a una Xerrada sobre la Reforma Laboral i la Participació activa a la Vaga General del 29 de març a Sant Vicenç.

Aquí en teniu el cartell de la mateixa

LA REFORMA LABORAL

Aquí teniu la Reforma Laboral sencera:

REFORMA LABORAL

Aquest diumenge prenem el carrer!

Davant el violent atacs als drets de les treballadores que suposa la reforma laboral, el proper diumenge 19 sortim totes al carrer per demostrar que no ens rendirem sense lluitar. A les 11.00h a plaça Catalunya.

Ni retallades, ni pacte social, ni reforma labora!

 

By assembleasvh Posted in General

Concentració/Marxa #EstamosconGrecia

Uns dos-cents manifestants es van concentrar a les portes del consulat hel·lènic en solidaritat amb la lluita del poble grec contra les mesures d’austeritat. La protesta es va dur a terme ahir a la tarda al barri barceloní de Sarrià, després d’una convocatòria difosa per les xarxes socials. Les manifestants van expressar el seu suport al poble grec que està patint les nefastes conseqüències socials de les polítiques econòmiques d’austeritat i van mostrar la seva oposició a les institucions internacionals –la “troika”– que estan imposant aquestes mesures.

L’Acampada de Barcelona va convocar aquesta concentració després que s’aprovés el pla d’austeritat al Parlament grec. Amb el hashtag #GrèciaNoEstàsSola els i les internautes van expressar la seva solidaritat i van difondre la convocatòria de la protesta. Enmig de la presència d’una gran quantitat de Mossos d’Esquadra, els manifestants van protestar davant del consulat grec mostrant pancartes que denunciaven “el xantatge financer que està patint Grècia” o “l’Europa del Capital que destrueix l’Europa dels Pobles.” També es van sentir protestes en grec que van corejar un grup de manifestants. La marxa va tallar la circulació del passeig de General Mitre i va caminar fins a plaça Lesseps, on es va donar per finalitzada la convocatòria, però, en tot cas deixant oberta la porta a més concentracions solidàries amb el poble grec.

Setmanari La Directa

 

Video de l’Assemblea SVH

 

By assembleasvh Posted in General

Grecia arde de fúria e indignación por los recortes

#EstamosconGrecia . Como hace 2.000 años, Grecia nos muestra el camino. Atenas arde, y el ministro griego de orden público dimite por los incendios y su incapacidad para frenar al pueblo. 100.000 personas se manifiestan en una ciudad de 650.000. En Creta la gente ha tomado los estudios de televisión. Se habla de huelga general indefinida mientras un importante sindicato policial pide detener a los representantes del FMI, el BCE y la Comisión Europea. Mientras tanto, el Parlamento griego aprueba el nuevo ajuste para que el pueblo pague la crisis de los bancos.


Encuesta sentencia Garzón

APOYO A GARZÓN

09/02/2012 “APOYO A GARZÓN” – PLAÇA DE CATALUNYA

Assemblea SVH, como muchos ciudadanos, se sintió profundamente indignada por la sentencia del Tribunal Supremo, en la cual se inhabilita al Juez Garzón durante 11 años por las escuchas del caso ‘Gurtel’. Por ello, decidió participar en la concentración que tuvo lugar en la Plaça de Catalunya de Barcelona.


 


Resposta a CIU SANT VICENÇ

Assemblea SVH vol respondre als comentaris fets per CIU Sant Vicenç,  al seu bloc d’opnió.

Aquí en teniu una captura dels comentaris:

Font: http://cdcsvh.blogspot.com/2012/01/sense-discutir-la-discrepanciapero-i.html

RESPOSTA DE L’ASSEMBLEA SVH A CIU SANT VICENÇ

“Voldríem agrair-vos, ja que pertanyeu al Govern, el fet de que se’ns cedís un estand a la Fira de Mostres d’Entitats d’aquesta passada Festa Major d’Hivern 2012, perquè ens ha servit per realitzar un contacte directe amb molts Vicentins i Vicentines.
Seguidament, ens voldríem disculpar per les molèsties causades. Tot i així, no sabem si aquestes són per haver ferit la vostra sensibilitat política, o bé si la queixa ve donada per trencar amb l’estètica de la resta d’estands de la fira.
No vam considerar que hi haguès una estètica marcada, no se’ns va avisar. Per això vam penjar les pancartes per fora de l’estand.
Ara bé, per altre banda, tampoc érem conscients de que no permetrieu la total llibertat d’expressió en aquesta Mostra. Així que, també ens excusem per haver posa’t la informació reivindicativa que creiem adient, després d’haver patit totes les retallades i repressions que el vostre partit està aplicant.
Tot i així, us fem saber que seguirem defensant els nostres drets. La lluita no es cosa d’un dia, anem poc a poc perquè anem molt lluny.

Malgrat això, si creieu que aquestes no són les formes, prende’m nota del que el vostre Govern de CIU creu lícit a l’hora d’alliçonar i retallar a la ciutadania:

– Càrregues policials totalment injustificades
– Reducció de l’activitat assistencial: Això suposarà un augment de la llista d’espera.
– Serveis concentrats en menys centres: Això obligarà el ciutadà a fer més desplaçaments
– Menys inversions en nous equipaments
– Menys ajuts destinats a les famílies amb fills
– Reduir les despeses corrents als centres
– Menys mestres

I tantes altres FORMES de retallar els drets i serveis dels ciutadans. Voleu fer-ho ara també amb la llibertat d’expressió?

Nosaltres NO volem un partit corrupte a les institucions catalanes.
No volem més Millets, Alavedras, Prenafetas,…
Volem saber la veritat del cas Palau, del cas Pallerols, del finançament il•legal, del 4%…
Volem que Duran i Lleida respecti els drets dels homosexuals.

Al final, només queda plantejar-se… Qui ha perdut les formes?.”

#18D “EL BAIX LLOBREGAT MARXA CONTRA LES RETALLADES”

Hora:
diumenge, 18 / desembre · 12:00
Lloc
Pont de 4 camins (entre Molins de Rei i Sant Vicenç dels Horts)
Creat per
Coordinadora del Baix Llobregat

Event a facebook: https://www.facebook.com/event.php?eid=280259142009637


No a les retallades!

Diumenge 18 de desembre, 4 marxes provinents dels 4 racons dels Baix Llobregat coincidiran al pont de 4 camins per protestar contra les retallades. Una vegada allà, i en assemblea multitudinaria, es decidirà una acció a prendre.

La voluntat de les assemblees, plataformes, moviments, diverses organitzacions i persones a nivell individual que intervindran en la protesta, és fer confluir les lluites locals i sumar forces per tal de pujar el to de la reivindicació per uns drets com són la sanitat i l’educació pública de qualitat.
————————– —————————————————————-
Organització per columnes* (nord, sud, est i oest)
——————————————————————————————
*Columna nord:
9:00 Quedada FGC Martorell Central
9:30 Sortida de Martorell
10:45 Sant Andreu de la Barca
11:30 Pallejà
TOTES LES PARADES TENEN FGC
——————————————————————————————
*Columna sud: (Sant Boi, Santa Coloma C. i Sant Vicenç)
Sant Boi de Llobregat
9:00 Concentració
9:30 Sortida
Sant Vicenç dels Horts
11:00 a la Rambla dels ferrocarrils de Can Ros. Parada FGC “CAN ROS”.
11:30 PUNT DE TROBADA de la columna SUD al CAP del Serral (carretera Sant Boi 59 – 61) de Sant Vicenç dels Horts
TOTES LES PARADES TENEN FGC
——————————————————————————————
*Columna oest: (Vallirana, Cervelló, La Palma i Corbera)
09.00 Sortida des del CAP Vallirana
09.30 ElGorriaga
10.30 Aj. Cervelló
11.20 Encreuament La Palma / Corbera
12.00 Pont de 4 camins
HI HA AUTOBUSOS A TOTES LES PARADES FINS AL PONT
——————————————————————————————
*Columna est: (Sant Joan Despí – Cornellà – Esplugues – Sant Feliu de Llobregat- Molins de Rei i Hospitalet )
Sortida desde l’edifici Walden 7 de Sant Just
9:30 Concentració
10:00 Sortida
Sant Feliu de Llobregat
10:15 Concentració a la parada del Trambaix
10:30 Sortida
Per qui vulgui anar amb tren s’ha quedat a les 10:45 a l’estació.
Molins de Rei
11:00 Concentració davant de l’Estació de trens
11:30 Sortida
——————————————————————————————
12:00 ARRIBADA I TROBADA DE LES 4 COLUMNES AL PONT DE 4 CAMINS
——————————————————————————————
SI NOT POTS VINDRE A PEU, INFORMA’T DEL TRANSPORT PÚBLIC CORRESPONENT A LA TEVA POBLACIÓ O VINE EN COTXE
PARADES MÉS PROPERES AMB SORTIDA DE GENT:
– 11:00 FGC CAN ROS (Sant Vicenç dels Horts)
– 11:00 RENFE MOLINS DE REI
——————————————————————————————
Programació:
1. Presentació
2. Manifest del Baix Llobregat
3. Informació de les problemàtiques de cada població organitzat per columnes (nord, sud, est i oest)
4. Cloenda
5. Assemblea: i ara què fem?

No a les retallades!

#18D4camins

MANIFEST 25N

MANIFEST DE L’ ASSEMBLEA D’INDGINATS DE SANT VICENÇ DEL S HORTS EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA

L’actual sistema sanitari públic de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol s’està ensorrant. Els Governs anuncien cada dia noves retallades amb l’excusa de la crisi. Aquestes retallades són més que solucions per sortir de la crisi: som davant d’un canvi de model social, davant la transició d’una gestió pública a una de privada i mercantilitzada.

Si ens prenen el nostre model social, els ciutadans i ciutadanes patirem conseqüències molt greus: es perdran els drets i les llibertats per les quals es va lluitar durant molts anys i l’accés als serveis bàsics com la sanitat o l’educació.
Al nostre poble aquestes retallades s’han fet paleses també a la Sanitat Pública. Actualment, el servei 24 hores d’urgències no existeix. Que no ens enganyin, NO EXISTEIX. Si tens una urgència mèdica entre les 8 del matí i les 8 de la tarda t’atendran segons el seu criteri de gravetat i/o després que el metge de capçalera acabi amb les seves cites. Això si no t’envien a l’Hospital de Sant Boi. A més, molts pobles del voltant, al també patir retallades en sanitat, es veuen derivats al CAP de Sant Vicenç dels Horts. Tot plegat, només pot provocar un col•lapse de la Sanitat Pública i uns serveis més precaris per a la població.
Per això, l’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts portem temps lluitant contra aquestes retallades, contra aquells que ens priven dels serveis bàsics i contra qui no dóna resposta. Ha arribat el moment d’unificar-nos com a poble i exigir que no hi hagi més retalles, que es torni a instaurar el servei REAL de 24h d’urgències al CAP del Serral, que ens donin l’hospital que ens van prometre i que tornin a contractar els treballadors i treballadores que han estat acomiadats o redestinats.
La sortida de la crisi no es pot fer a costa dels serveis públics, que garanteixen la dignitat, la igualtat d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania mentre es recapitalitzen els bancs amb diners públics gairebé cada dia.
Exigim que es preservi el sistema de salut públic, universal i de qualitat. I per això refusem tot el que signifiqui debilitar aquest sistema públic.
Volem trencar el silenci en front de les posicions racistes i xenòfobes que volen culpabilitzar els treballadors i treballadores immigrants de la situació existent a la sanitat pública. És totalment fals que ells no col•laborin a l’economia que sosté el nostre país. Ells col•laboren igual que ho fem nosaltres i tenen dret a la mateixa atenció sanitària.
Avui és el dia contra la violència envers les dones. L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts volem defensar el dret de les dones a viure sense patir cap tipus de violència, ni a la llar, ni a la feina ni a qualsevol altre àmbit. També creiem que uns del principals drets que hem de garantir a les dones que pateixen situacions de violència és una assistència mèdica de qualitat .
Volem denunciar l’actitud del nostre ajuntament i el seu equip de govern. En tot el temps que ha durat la campanya han estat incapaços de recolzar obertament la nostra lluita en la recuperació del servei d’urgències 24 hores. Necessitem i exigim que el nostre ajuntament es posi del nostre costat i pressioni amb nosaltres davant el govern de la generalitat.
Per tot plegat, fem una crida al conjunt del poble perquè es rebel•li contra de les retallades socials que volen imposar-nos i, més concretament, a participar activament en les concentracions dels dilluns a les 7 de la tarda al CAP del Serral, a les manifestacions en contra de les retallades (com la del proper 18 de desembre), així com a totes les accions que es convoquin en defensa de la sanitat pública.
També volem fer una crida a que tot aquell que necessiti assistència mèdica es dirigeixi als nostres ambulatoris i exigeixi una assistència de qualitat en un temps raonable. Us preguem que ens feu arribar qualsevol incidència o negació d’aquesta assistència. Ens podeu trobar cada dilluns a les 8 de la tarda a l’antiga biblioteca de la plaça Narcís Llunes.

Per últim, dir-vos que la MANIFESTACIÓ del dia 18 DE DESEMBRE serà molt especial perquè hi participaran tos els pobles del Baix Llobregat. Anirem tots junts a Quatre Camins a dir PROU A LES RETALLADES. És molt important que difonguem aquest acte. El dia 18 de desembre us hi esperem.

Prou retallades a la Sanitat Pública! Exigim la recuperació del Servei d’Urgències 24 hores!

Defensem els nostres serveis públics!

MANIFEST AL PLE DE L’ASSEMBLEA SVH

Com a Portaveu de la Assemblea d’indignats de SVH:
Primer de tot, volem deixar constància de que tot i que en algunes ocasions partits de l’oposició comparteixin les nostres demandes, som un moviment totalment apartidista.
L’Ateneu Familiar ha acollit aquest divendres 30 de setembre l’acte central de la primera Diada de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.
L’acte ha comptat amb moments especialment emotius […]
Tots els homenatjats han rebut un obsequi commemoratiu de la Diada. Els sentiments s’han deixat notar […] En moments així les llàgrimes s’han deixat veure entre el públic.
I res més? Estàveu al mateix acte que nosaltres? No es parla de res del que passava fora? No es diu que molts vicentins i vicentines estaven en contra, no de l’acte, sinó ,de la presència del vostre convidat? On està la transparència?
No sé si coneixeu el personatge que vau convidar. “L’honorable” conseller Felip Puig, és el responsable de que els mossos actuessin amb violència i que provoquessin més de 200 ferits, el dia de la presumpta neteja de plaça Catalunya. Per això, considerem desafortunada la seva presència en aquest poble. Convidar aquesta persona a presidir un acte al nostre poble ens sembla vergonyós. A més, el fet de que enviessin dues furgonetes d’antiavalots i més de 30 dispositius de mossos, ens fa pensar que ja éreu conscients de que era una provocació i de que hi hauria mostres de rebuig. Trobem que va ser excessiva la presència de tota aquell desplegament policial, el moviment 15 M és essencialment pacífic i ho hem demostrat tant a plaça Catalunya com el divendres a l’ateneu. Ens agradaria saber perquè cal aquest desplegament cada cop que ens manifestem. De que teníeu por? És un moviment pacífic i tot i així creieu necessari la presència de tants cossos de policia. Que us preocupava? No ho sabem, però el que sí sabem és el que no us preocupava. No us preocupava que hi haguessin més mossos que manifestants? recordem que érem 20. No us preocupava que portessin porres, i altres objectes il•legals com mosquetons per agredir-nos quan nosaltres només portàvem pancartes? No us preocupaven que alguns d’ells no portessin el numero d’identificació, quan nosaltres estem obligats a identificar-nos (fet que no va ser necessari alhora de denunciar a 3 companys que prèviament no van ser identificats). En definitiva, no us preocupava, la repressió que es va viure al nostre poble.
Per tot això, defensem que l’actuació dels mossos no va ser la correcta. Y exigim que es retirin les denuncies als quatre imputats.
No veiem correcte rebre empentes ni cops. No veiem correcte agafar una dona pel coll quan intentava accedir a casa seva. No veiem correcte que provoquessin lesions a molts manifestants. No veiem correcte que durant la setmana següent els mossos d’esquadra es presentessin al domicili dels 3 companys que casualment van ser els més agredits, per a denunciar-los. No veiem correcta que dos policies secretes amenacessin a dos nois amb treure’ls els mòbils si no esborraven els vídeos de l’ injustificat atac comés contra la població.
Per això us demanem que penseu i que reflexioneu de qui son els violents realment.
Tornant a l’acte de divendres, el conseller Felip Puig ens va informar de que a partir de dilluns entrarien a treballar 5 nous mossos a Sant Vicenç. I en menys de 24 hores ja ho heu ficat a la vostre pàgina web. Una pregunta , quan ficareu a la web que s’han fet fora a 2 metges, i que segurament no seran els únics, de “l’hospital” sense llits i s’ha tancat el CUAP? (Centre d’Urgències d’Atenció Primària) quan ficareu que s’ha tret la sisena perquè segons els de dalt no es poden pagar a més professors? Esteu orgullosos de que contractin a 5 mossos més, quan ens diuen que no tenen diners i que per això ens estan retallant serveis bàsics com la sanitat i l’educació?
Per cert, encara estem esperant resposta respecte a les retallades locals de sanitat…potser no heu tingut temps de facilitar-nos-la.
Ara bé, temps per organitzar i preparar altres actes com: la presentació del pacte de govern , l’acte dels pressupostos o una concentració a favor de la llengua catalana a les escoles, si que n’heu tingut. Que no ens queixem pels valors que defenseu, sinó pel temps emprat. Ja que creiem necessari que l’ajuntament es posicioni i també es mobilitzi per les retallades de sanitat i educació que estem patint.
Oriol, volem donar-te un consell, si com a president d’ERC vols ballar un vals amb CIU per la independència no t’ho impedirem . Però no volem que t’oblidis, i tal com tu vas dir vas dir, del teu compromís i la teva lleialtat envers a tots els conciutadans de Sant Vicenç dels Horts. I si penses que l’actuació dels mossos va ser la correcta, t’estaràs oblidant de nosaltres.
Esperem una resposta per part teva
A tu Petri , volem recordar-te unes paraules que vas dir el dia de l’acte del pacte de govern que es va fer a Can Comamala. Vas dir: “Y si no treballem bé, ens ho heu de dir i si cal ens heu de fer una colleja ” La colleja no te la farem perquè com hem dit abans som pacífics i no ens agrada la violència. Però si que et direm, que si penses que era necessària tanta presència de mossos, si penses que es correcte tancar el CUAP(Centre d’Urgències d’Atenció Primària) i fer fora a 2 metges , si penses que es correcte treure la sisena hora de les escoles (tot això per estalviar), quan si que es poden permetre pagar a 5 nous mossos a Sant Vicenç… Tenim l’obligació de dir-te que a part de perdre els teus valors socials, t’estaràs equivocant.
Esperem una resposta per part teva
A tu Cati, et recordem també, unes paraules que vas dir : “Volem marcar un estil diferent de governar, sense crispació ni enfrontaments. Creiem que amb el diàleg es pot arribar a tot arreu. Farem un govern dialogant i humil.” Vergonya ens dóna si després de dir això, recolzes l’actuació dels mossos el passat 30 de Setembre
Esperem una resposta per part teva
Oriol, Cati i Petri, què teniu ha dir de tot això?

Resposta de la portaveu del govern municipal:

Resposta personal d’Oriol, Petri i Cati:

DECLARACIÓ DE L’ASSEMBLEA D’INDIGNATS DE SANT VICENÇ DELS HORTS EN DEFENSA DEL SERVEI D’URGÈNCIES 24H I DE LA SANITAT PÚBLICA

No entenem quin sentit té basar el funcionament de la societat en el bon funcionament de l’economia i que aquesta economia no garanteixi els drets més elementals que han de tenir les persones; com són un mitjà de vida digne i una sanitat i educació públiques i de qualitat.
Totes les polítiques defensades pels nostres mandataris per afavorir l’economia, comporten un atac a la qualitat de vida de les persones: pitjors condicions laborals i privatització de serveis, que per tradició, al nostre país han estat públics (pagats amb els nostres impostos).
No obstant això, totes aquestes mesures, lluny d’afavorir el bon funcionament de la societat no fan més que aprofundir en la crisi que patim: més persones són condemnades a engrossir les llistes de l’atur i la qualitat dels serveis socials es veu greument deteriorada.
El dret al treball, la sanitat i l’educació són valors en si mateixos. Una societat que renuncia a defensar aquests valors acabar à sent testimoni de la generalització de la injustícia i la pobresa. Com ja ho és, per exemple, la societat americana, on no existeix el dret a l’assistència mèdica.
La solució no és desmantellar els serveis socials, sinó defensar i millorar el nostre model de justícia social, i estendre-ho a tots els països. Aquesta aposta generalitzada de tots els països per la justícia social és l’única cosa que pot salvar a les nostres societats de la fallida.
L’assistència sanitària al nostre poble també s’està veient degradada per la política antisocial del govern de la Generalitat de Catalunya. Concretament ja ens ha estat arrabassat el servei d’Urgències 24H. A més s’estan tancant ambulatoris en els municipis del nostre entorn, de manera que es preveu derivar a Sant Vicenç als usuaris d’aquests centres, la qual cosa comportarà una major congestió del nostre ambulatori. A més, es preveu la possibilitat d’instaurar el copagament.

És per això que cridem a tota la població de Sant Vicenç dels Horts a mobilitzar-se per la defensa de la sanitat pública i el servei d’Urgències 24H.

TOTS ELS DILLUNS A LES 19:00 H. CONCENTRACIÓ A LA PORTA DE L’AMBULATORI NOU PER UN SERVEI D’URGÈNCIES 24H.

Finalment demanem a tota la població de Sant Vicenç dels Horts que assisteixin i facin ressò de la manifestació multitudinària que es realitzarà el proper dia 25 de novembre en l’ambulatori nou.

Estem recollint signatures. Tu també pots participar. Demana la plantilla en assemblea.svh.difusio.@gmail.com i porta les signatures que recullis a la concentració dels dilluns o a les reunions de l’assemblea que se celebren també cada dilluns a les 20:00 a la Plaça de l’ajuntament.

DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE INDIGNADOS DE SANT VICENÇ DELS HORTS EN DEFENSA DEL SERVICIO DE URGENCIAS 24H Y LA SANIDAD PÚBLICA

No entendemos qué sentido tiene basar el funcionamiento de la sociedad en el buen funcionamiento de la economía y que esta economía no garantice los derechos más elementales que deben de tener las personas; como son un medio de vida digno y una sanidad y educación públicas y de calidad.
Todas las políticas defendidas por nuestros mandatarios para favorecer la economía, conllevan un ataque a la calidad de vida de las personas: peores condiciones laborales y privatización de servicios, que por tradición, en nuestro país han sido públicos (pagados con nuestros impuestos).
Sin embargo, todas estas medidas, lejos de favorecer el buen funcionamiento de la sociedad no hacen más que profundizar en la crisis que sufrimos: más personas son condenadas a engrosar las listas del paro y la calidad de los servicios sociales se ve gravemente deteriorada.
El derecho al trabajo, la sanidad y la educación son valores en sí mismos. Una sociedad que renuncia a defender estos valores acabará siendo testigo de la generalización de la injusticia y la pobreza. Como ya lo es, por ejemplo, la sociedad americana, donde no existe el derecho a la asistencia médica.
La solución no es desmantelar los servicios sociales, sino defender y mejorar nuestro modelo de justicia social, y extenderlo a todos los países. Esa apuesta generalizada de todos los países por la justicia social es lo único que puede salvar a nuestras sociedades de la quiebra.
La asistencia sanitaria en nuestro pueblo también se está viendo degradada por la política antisocial del gobierno de la Generalitat de Cataluña. Concretamente ya nos ha sido arrebatado el servicio de Urgencias 24H. Además se están cerrando ambulatorios en los municipios de nuestro entorno, de manera que se prevé derivar a Sant Vicenç a los usuarios de esos centros, lo que conllevará una mayor congestión de nuestro ambulatorio. Además, se prevé la posibilidad de instaurar el copago.

Es por esto que llamamos a toda la población de Sant Vicenç dels Horts a movilizarse por la defensa de la sanidad pública y el servicio de Urgencias 24H.

TODOS LOS LUNES  A LAS 19:00 H.CONCENTRACIÓN EN LA PUERTA DEL AMBULATORIO NUEVO POR UN SERVICIO DE URGENCIAS 24H.

Finalmente pedimos a toda la población de Sant Vicenç dels Horts que asistan y hagan eco de la manifestación multitudinaria que se realizará el próximo día 25 de noviembre en el ambulatorio nuevo.

Estamos recogiendo firmas. Tú también puedes participar. Pide la plantilla en assemblea.svh.difusio.@gmail.com y trae las firmas que recojas a la concentración de los lunes o a las reuniones de la asamblea que se celebran también cada lunes a las 20:00 en la Plaza del ayuntamiento.

PROU REPRESSIÓ A SANT VICENÇ DELS HORTS

El passat divendres 30 de setembre, el Conseller de l’Interior, Felip Puig, va ser convidat al nostre poble per a presidir, juntament amb l’alcalde Oriol Junqueras i la Regidora de Protecció Civil, Marta Sugranyes, l’acte de celebració del 50è aniversari de la Policia Local de Sant Vicenç dels Horts.
Aquest acte va tenir lloc a l’Ateneu Popular del poble. Atès que la ciutadania percep un Ateneu Popular com un lloc obert a la població, volem denunciar en primera instancia, l’elitisme que es va viure a l’indret, la burocràcia i el balafiament que va tenir lloc al nostre Ateneu Popular des de les sis de la tarda fins ben passades les vuit del vespre.
L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç dels Horts vam convocar una concentració a la plaça de la Vila a les cinc de la tarda amb la intenció de dirigir-nos fins a l’Ateneu Popular com a símbol de protesta clara i visible. Estem molt agraïts, per tant, que força habitants del poble s’afegissin a la protesta i poguessin constatar amb els seus propis ulls el que allà vam viure i patir durant més de dues hores. La nostra protesta era clara, ens sembla insultant que es convidi al nostre poble al senyor Felip Puig, responsable dels Mossos d’Esquadra i per tant, dels fets que van tenir lloc els dies 27 de maig a Plaça Catalunya, 5 de juny al Parlament i el mateix 30 de setembre al nostre poble. Uns fets regits per la violència injustificada contra pràctiques pacífiques manifestades pel propi poble i per gran part de la ciutadania catalana, com s’ha fet evident durant els darrers mesos.
Unes vint persones de l’Assemblea d’Indignats arribarem a la plaça, just davant de les portes de l’Ateneu Popular per on havia d’entrar el Conseller Felip Puig, cap a les sis de la tarda. A l’inici de la concentració tant sols dos Mossos d’Esquadra escoltaven les portes del local, poc a poc, es van desplegar alguns dispositius més. Cap a les 19h els assistents a la protesta vam decidir tallar el carrer. Tot i així, la mesura no va durar més de 15 minuts. En el moment en el que desocupàvem el carrer per tal de que poguessin passar els cotxes, un vehicle va entrar de manera accelerada i va empènyer un del manifestants. Aquest va ser el primer detonant per a que un grup de quatre o cinc Mossos d’Esquadra agafessin a aquest senyor de manera violenta, el llancessin al terra i l’agredissin. També va ser aquest el detonat pel que van decidir desplegar 20 dispositius més de Mossos d’Esquadra impedint-nos que estiguéssim a la vorera del mateix carrer de l’Ateneu Popular. En aquest moment els protestants vam seure a la carretera, i en menys de cinc minuts, un Mosso d’Esquadra va empènyer de manera violenta i totalment injustificada a un senyor que no podia seure a terra com els altres. Aquest va ser el preludi de la primera càrrega policial, amb porres extensibles i violència verbal per part del cos policial. Tot i així, van aconseguir el seu objectiu i van formar un cordó policial que tallava el carrer i ens recloïa a la plaça. Aquest cordó es va mantenir impassible durant gairebé una hora, fins a final de l’acte. Tant sols va fallir, i per una nova càrrega, quan una dona volia traspassar el cordó policial per tal d’entrar a casa seva que es trobava a l’altra banda. La intenció de la dona va provocar que una Mosso d’Esquadra l’agafés de manera exageradament violenta pel coll mentre es treia el número d’identificació i se’l guardava a la butxaca de l’uniforme. Fet presenciat pels assistents a la protesta i constatat per les imatges fotogràfiques amb les que comptem. Finalment, la protesta es va acabar amb el final de l’acte i la marxa del senyor Felip Puig al costat del nostre alcalde, Oriol Junqueras. Però la repressió no es va acabar aquí, una estona més tard, dos nois del poble van ser aturats per dos policies secretes dels Mossos d’Esquadra i aquests els van obligar a esborrar un vídeos de les càrregues policials que havien gravat amb els seus telèfons mòbils a la zona dels fets. Amb la conseqüent amenaça de requisar-los els telèfons si no ho feien i després de mostrar les seves plaques identificatives.
Fins al dia d’avui, quatre companys que van participar a la protesta han estat denunciats pels Mossos d’Esquadra per “resistència a l’autoritat i escàndol públic”. Cal remarcar que només a un d’ells li van prendre les dades en el lloc dels fets. Als altres tres, que casualment van ser els que van patir més agressions durant els fets, han estat acusats de manera imprevista amb una visita dels Mossos d’Esquadra a les seves pròpies cases durant els dies següents als fets.
Per tots aquests motius considerem que els fets ocorreguts el passat 30 de setembre per part del cos de seguretat dels Mossos d’Esquadra son totalment exagerats i injustificables i exigim disculpes i responsabilitats no només per part Mossos d’Esquadra, si no de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que va permetre que la violència es fes palpable també al nostre poble. A més de la retirada immediata dels càrrecs contra els companys que han estat inculpats de manera totalment injustificada pel cos de Mossos d’Esquadra. I la identificació i condemna d’aquells Mossos que durant els fets portaven a sobre material prohibit com mosquetons.
Ens sembla vergonyós que el nostre poble hagi de veure i patir aquest tipus d’agressions i violència. En cap cas la violència és justificada. Per tot això demanem, un cop més, la dimissió del Conseller Felip Puig i la condemna i el posicionament del nostre ajuntament, teòricament expressió i voluntat del poble vicentí, davant dels actes del passat divendres 30 de setembre.